ردکردن این
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

پروژه ها

پروژه آنیسا پارک
پروژه آنیسا پارک
با کاربری مسکونی در محله ازگل واقع شده است.
اطلاعات بیشتر
تصویر نمای پروژه اجلاس
پروژه اجلاس
با کاربری تجاری _ اداری در یک گذر پر تردد و اصلی در تهران واقع شده است.
اطلاعات بیشتر
نما
پروژه باغ فردوس
با کاربری مسکونی در منطقه تجریش واقع شده است.
اطلاعات بیشتر
تصویر نمای پروژه ساعی
پروژه ساعی
با کاربری مسکونی_تجاری در خیابان ولیعصر واقع شده است.
اطلاعات بیشتر
تصویر نمای پروژه پارک فناوری
پروژه پارک فناوری پردیس
با کاربری کارخانه_اداری در کنار شهر پردیس واقع شده است.
اطلاعات بیشتر
تصویر نمای پروژه شهر طلا
پروژه شهر طلا
با کاربری مسکونی_تجاری در منطقه ۲۲ تهران واقع شده است.
اطلاعات بیشتر

ویدئوها