ردکردن این

پروژه ها

پروژه ماه

پروژه ویلایی ماه در چالوس به بهره داری رسیده نوشهر در غرب استان مازندران واقع شده و دارای دو بخش و ۴ دهستان است، همچنین از
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه ویلایی رویان

پروژه اوراش

این پروژه با کاربری ویلایی به صورت تک واحد فلت در نوشهر...
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه شهریار

پروژه روشاک

با کاربری مسکونی_ویلایی به صورت دوبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه رودهن

پروژه آنیسا ویلا

با کاربری مسکونی _ ویلایی به سبک کلاسیک طراحی و دارای دو وجه نما می باشد.
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه آبسرد

پروژه ئاسو

پروژه آبسرد با متراژ ۱۲۰۰ مترمربع در ۳ طبقه، با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه جابری

پروژه آروشا

این پروژه با نمای مدرن، به صورت تریبلکس طراحی شده است.
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه مهتاب

پروژه مهتاب

پروژه مهتاب به متراژ کل با احتساب مشاعات ۶۰۰ مترمربع به صورت تریبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه ونوشه

پروژه ونوشه

پروژه ونوشه با متراژ ۶۰۰ مترمربع به صورت تریبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی و از خطوط مورب و شکست در نما به کاربرده شده است.
مشاهده جزئیات
تصویر روف گاردن پروژه پدر

پروژه برسام

این پروژه با متراژ ۳۶۰ مترمربع در دو طبقه با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.
مشاهده جزئیات
تصویر نمای پروژه نرسی

پروژه نرسی

این پروژه با متراژ ۲۹۰ مترمربع به صورت دوبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.
مشاهده جزئیات