پروژه آنیسا پارک

پروژه آنیسا پارک

این پروژه شامل ۱۵ طبقه که به تفکیک ۴ طبقه زیرزمین، همکف و ۱۰ طبقه مسکونی است که زمینی به مساحت ۳۱۱۹ متر قرار گرفته است.

ادامه مطلب