پروژه آنیسا پارک

پروژه آنیسا پارک

این پروژه شامل ۱۵ طبقه که به تفکیک ۴ طبقه زیرزمین، همکف و ۱۰ طبقه مسکونی است که زمینی به مساحت ۳۱۱۹ متر قرار گرفته است.

ادامه مطلب

پروژه مهتاب

تصویر نمای پروژه مهتاب

پروژه مهتاب به متراژ کل با احتساب مشاعات ۶۰۰ مترمربع به صورت تریبلکس با نمایی به سبک مدرن طراحی شده است.

ادامه مطلب